Що таке бали ECTS?

У 1999 році Польща приєдналася до Болонського процесу, розвиваючи двоступеневу систему освіти та систему пунктів ЕСТS. ЕСТS – це одиниця вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння кредитних модулів, або блоку модулів. Кожен предмет, який вивчає студент в університеті, має заздалегідь визначені кількість пунктів ECTS. Ця системa впроваджена з метою полегшення процедуру порівняння рівня освіти студентів відповідно навчальним напрямкам.

Для того, щоб отримати диплом про закінчення:

- вищої освіти першого рівня – мінімум 90 балів ECTS;

- вищої освіти другого рівня – мінімум 180 балів ECTS;

- повної вищої освіти зі ступенем магістра в системі п’яти років навчання – мінімум 300 балів ECTS

- в системі шестирічного навчання у вузі – 360 балів ECTS.

Крім вищевказаних балів ECTS, студент стаціонарного відділення в державному вузі має право відвідувати безкоштовно додаткові заняття, яких немає в програмі, і за які можна отримати додатково не більше 30 балів ECTS, a студент реалізує навчання в рамках індивідуального міжкафедрального навчання, не більше 90 балів ECTS.

Read 1422 times