Які є  типи середніх шкіл у Польщі?

Середніми школами в Польщі називаються школи, в яких учень починає навчання після закінчення гімназії. Їх декілька видів:

Ліцей загальноосвітній  (liceum ogólnokształcące -LO),  закінчується іспитом на атестат зрілості (матура) – три роки навчання;

Технікум (technikum – T) закінчується отриманням професійного диплому та іспитом на атестат зрілості – чотири роки навчання;

Основна професійна школа (zasadnicza szkoła zawodowa – ZSZ) закінчується отриманням диплому, що підтверджує професійні кваліфікації в обраних професіях; здача іспиту на атестат зрілості (матура) можлива тільки після продовження навчання в ліцеї або технікумі або в ліцеї загальноосвітньому для дорослих – три роки навчання;

Для випускників ліцеїв та технікумів можливе продовження навчання в післяліцейних школах або – після здачі іспиту на атестат зрілості (матури) – у ВУЗах.

Особи, які не закінчили ліцею, технікуму або основної професійної школи, мають можливість продовжувати навчання в ліцеї для дорослих, який можна закінчити іспитом на атестат зрілості (матура).

 

Read 1200 times