Гуманістична Академія ім. Александра Гейштора (Пултуск) - БАКАЛАВРАТ

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora - один з провідних вищих навчальних закладів Польщі. 

Академія запрошує вступати на навчання І та ІІ ступеню (бакалаврат і магістратура) очної та заочної форми навчання. Пропонується шість напрямків: Адміністрація, Народна безпека, Історія, Педагогіка, Політологія.

Навчальний заклад надає якісну освіту і глибокі знання, випускники отримують можливіть успішно працевлаштовуватися у країнах Європи.

Бакалаврат

ФОРМА НАВЧАННЯ: стаціонарна

Термін навчання – три роки

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ:

• адміністрація (спеціальність: європейська інтеграція; адміністрація публічна)

• педагогіка (спеціальність: педагогіка;  педагогіка опікунчо-виховнича; асистент родини та координатор родини)  

• політологія (спеціальність: журналістика, європеїстика, міжнародні фінанси)

• національнa безпекa (спеціальність: міжнародна безпека, антикризове управління)

• історія (спеціальність: археологія, архівально-музейна, військова історія)

• соціологія (спеціальність: управління капіталом; нові медія, тренди та стиль життя; аналітика і дослідження ринку)

На всіх напрямках оплата за навчання на стаціонарній формі навчання першого ступеню за академічний рік 2016/2017 складає 5.500 PLN (словами: п’ять тисяч п’ятсот PLN).  Другий рік навчання – 4.500 PLN; третій рік навчання – 4.000 PLN. Академія зобов’язується не змінювати оплату за навчання під час навчання на рівні першого ступеня тобто протягом 3-х років.

Напрямок/спеціальність починає діяти в залежності від кількості кандидатів.

Європеїстика

Навчання на спеціальності Європеїстика надає студенту знання, навички та компетенції на тему політичних процесів в сучасній Європі. Навчальний план Європеїстики включає в себе тематичні питання, пов’язані з політичним виміром європейської інтеграції, місцем та роллю ЄС і Європи в сучасному світі, функціонуванням найбільш важливих механізмів прийняття політичних рішень в ЄС, як на європейському так і на регіональному рівнях. Студенти можуть поглибити свої знання на тему політичної історії Європи, політичних ідей сучасної Європи, дипломатичного протоколу, установ і процедур прийняття рішень в політиці ЄС, а також ознайомитися з політичними і правовими аспектами, в тому числі захистом прав людини в ЄС і країнах Східної Європи. Спеціальність пропонує розширені знання на тему Європейської політики сусідства, що включає в себе тему співпраці ЄС з країнами Східної Європи, а також Партнерства для модернізації.

Навчання на спеціальності Європеїстика надає спеціальну підготовку в галузі міжнародних економічних відносин у сучасній Європі. Особливу увагу в навчальному плані приділяється отриманню ґрунтовних знань про роль і місце Європи на тлі глобальних викликів і економічних проблем сучасного світу. Студенту надається можливість ознайомитися з найважливішими механізмами економічного співробітництва в Європі та роллю економічних чинників у відносинах між окремими європейськими країнами. Зокрема, студенту пропонуються розширені знання на тему економічного співробітництва ЄС з країнами Східної Європи, економічних систем європейських країн, європейських фінансів, економічної дипломатії в Європі, міжнародних ділових операцій, ринків праці та зовнішньої торгівлі в Європі тощо. Крім того, студент набуває практичних навичок, пов'язаних з підготовкою власних проектів, що фінансуються з фондів ЄС.

Спеціальність Європеїстика надає студентам знання, компетенції та навички в області культурного спілкування в сучасній Європі. Проблематика в рамках спеціалізації включає питання, пов'язані з моделлю мультикультуралізму в контексті збереження культурної самобутності та державного будівництва в Європі, ролі окремих суспільств та їх культури в процесі європейської інтеграції. Особливо слід відзначити питання, пов'язані з навчанням, спілкуванням та обміном культурним досвідом молодого покоління європейців, як із Західної, так і з Центральної та Східної Європи, з використанням нових засобів масової інформації в міжкультурному спілкуванні, наприклад, сайтів соціальних мереж. Додатково студент вивчає предмети пов’язані з соціально-культурними аспектами європейської інтеграції та роллю засобів масової інформації в суспільному житті сучасної Європи. Також здобуває знання європейської культури і мистецтва, навички управління та ефективного міжособистісного спілкування, яке пов'язане з мистецтвом переговорів.

Перспективи працевлаштування:

Випускник спеціальності “Європеїстика” може працювати в:

> місцевому та центральному (міністерствах) адмініструванні,

> європейських установах,

> дипломатичних установах,

> політичних організаціях,

> урядових та неурядових міжнародних організаціях,

> експертних центрах, які займаються політичною, економічною та культурною проблематикою в Європі,

> національних та міжнародних навчальних і культурних закладах,

> у ЗМІ (преса , радіо , телебачення, Інтернет, рекламні агентства),

> в підприємствах, що працюють на європейських ринках,

> в компаніях, що спеціалізуються в галузі консалтингу, маркетингу, реклами, зв'язків з громадськістю тощо.

Журналістика

Політологія – це наука для всіх, хто цікавиться викликами сучасності, чия пристрасть - розуміння світу і соціально-політичних механізмів, які в ньому діють. Студенти журналістської спеціальності отримують міждисциплінарні знання в області сучасних ЗМІ, що базуються на функціонуванні основних процесів політичного, соціального, економічного, культурного життя як на місцевому так і на міжнародному рівнях.

Навчальний план журналістської спеціальності включає в себе тематичні питання, пов’язані з суспільним спілкуванням, видами журналістики, суспільною компетентністю, навичками вільного вираження думки і культури висловлювань, оволодінням журналістською майстерністю, міжособистісним спілкуванням тощо. Ці питання в даний час потребують міцну основу теоретичних та практичних знань в галузі журналістики, тому що саме на них базуються всі інші “медійні” навички.

Завдяки сучасним мультимедійним лабораторіям та технічному обладнанню студенти вивчають прийоми та методи створення сучасної друкованої та аудіовізуальної журналістики. Обов’язкові виробничі практики в засобах масової інформації дають змогу студентам спостерігати за роботою професійних журналістів та аналізувати методи створення журналістської продукції. 

Таким чином, використовуючи досвід і практичні знання викладацького складу факультету політології Гуманітарної Академії, студенти журналістської спеціальності отримують базові знання, необхідні для виконання самостійних завдань і набуття основних практичних навичок.

Уміння аналітично мислити, зважено висловлюватися, оперувати зображенням і звуком, створювати контакти між людьми, знання основних елементів публічних виступів, проведення розмов, знання соціотехнік, використання і пошук джерел інформації та перевірка отриманих повідомлень є особливо корисними на початковій стадії професійної кар'єри, а також чудовою можливістю продовження навчання на рівні магістра.

Навчання на журналістиці надає цікаву можливість поєднати навчальні курси, які мають суспільну вагу в європейському масштабі з можливістю встановлення міжнародних контактів для побудови професійних якостей, що в свою чергу є відмінним шансом отримати хорошу роботу. Програма спеціалізації, сформована в такий спосіб, є відповіддю на потреби сучасного ринку праці і є необхідною для прийняття професійних викликів. Випускник отримає навички для виконання різних професій, пов'язаних зі сферою суспільного спілкування та буде підготовлений до праці в засобах масової інформації, в сфері реклами, в державних та міжнародних установах, установах, що діють в сфері масової інформації, культури, PR, маркетингу і менеджменту, на посаді речника тощо.

Міжнародні фінанси

Навчання на спеціальності Міжнародні фінанси надає студенту знання, навики та компетенції на тему міжнародної фінансової політики як складової економічної політики та діяльності таких суб'єктів міжнародних фінансових відносин як уряди, підприємства, фірми та банки. Зокрема, студенти можуть поглибити свої знання на тему впливу політики суб’єктів міжнародних відносин на розподіл світового суспільного продукту та формування фінансової політики окремих країн.

Навчальний план спеціальності включає в себе тематичні питання, пов’язані з побудовою міжнародної політики, властивостями міжнародних фінансів та їх суспільно-економічною роллю. Особливу увагу приділено формуванню системи знань стосовно структури, функціонування та розвитку міжнародних фінансів, а також їх ролі у розвитку політики та національних економік країн ЄС та ключових світових держав.

Завданням спеціальності є вивчення теоретичних основ, тенденцій та практики функціонування та розвитку європейської та міжнародної фінансової систем, факторів та регуляторів їх функціонування, механізмів та особливостей розвитку основних структурних елементів міжнародної фінансової системи, тощо.

Профіль випускника

Випускник буде підготовлений для роботи в фінансових та некомерційних установах, а також для прийняття рішень фінансового характеру і проведення консультаційної діяльності. Здобуті знання в рамах спеціалізації дозволяють, зокрема, працювати в оперативній та аналітичній сфері, а також в галузі управління середніх підприємств, які працюють на міжнародному рівні, в торгових та економічних палатах, державному та міжнародному (ЄС) адмініструванні, міжнародних організаціях та установах, а також можуть бути корисні для ведення власного бізнесу на міжнародному рівні.

Кар'єра випускника 

Випускник може працювати в різних компаніях на різних рівнях управління в області бухгалтерського обліку, фінансів, фінансового аналізу, інвестиції і аудиту. Отримані знання дозволять йому також керувати власним бізнесом. Випускник зможе знайти роботу не тільки в Польщі та Європейському Союзі, але й в інших країнах світу.

Міжнародна безпека

  Навчальний модуль, предмет

• Сучасні загрози міжнародній безпеці

• Сучасні міжнародні конфлікти

• Міжнародна безпека Польщі

• Системи міжнародної безпеки

• Міжнародний тероризм

• Міжнародні організації

• Міжнародна безпека у сфері енергетики

• Загальна політика безпеки і оборони ЄС

Професійні перспективи

• Управління національної безпеки

• Міністерство закордонних справ

• Внутрішні та іноземні установи, що займаються проблемами безпеки в міжнародному масштабі

• Служби, відповідальні за забезпечення безпеки

• Міжнародні, державні та недержавні організації, відповідальні за безпеку

• Міжнародні фірми

 Антикризове управління в місцевій адміністрації

Навчальний модуль, предмет

• Система антикризового управління Польщі

• Цивільно-військова співпраця

• Управління факторами ризику

• Методологія антикризового управління

• Система порятунку

• Охорона пам’яток культури

• ЗМІ в антикризовому управлінні

• Тренінги антикризової допомоги

Професійні перспективи

• Організації та адміністрації, що займаються проблемами антикризового управління в гмінах і повітах (малих адміністративних одиницях Польщі)

• Осередки, що відповідають за антикризове управління

• Центри антикризового управління (наприклад, група громадянського планування, група моніторингу прогнозів і аналізу)

• Групи, створювані в кризових ситуаціях

• Інспекції та служби, що реалізують завдання антикризового управління в гмінах і повятахНавчальний заклад надає якісну освіту і глибокі знання, випускники отримують можливіть успішно працевлаштовуватися у країнах Європи.
Академія запрошує вступати на навчання І та ІІ ступеню (бакалаврат і магістратура) очної та заочної форми навчання. Пропонується шість напрямків: Адміністрація, Народна безпека, Історія, Педагогіка, Політологія.
Студенти мають можливість проживати в гуртожитку готельного типу.
Отримати консультацію щодо вступу на навчання в Гуманістичну Академію м. Пултуск можна за телефоном +38 067 455-01-90.

 

Read 2037 times